ארונות לכל חדר
ארונות הינם רהיט הכרחי לכל בית ובמקרים רבים גם עבור כל חדר. אולם בעוד חדרים רבים בבית דורשים ארונות לצורך אכסון הציוד הרב שבהם, האופן שבו נבחר עבור כל חדר ארונות הינו שונה לחלוטין ומושפע באופן ישיר מתפקודו של החדר ומהצרכים שלנו מהחדר ומחלל האכסון שבו, כלומר ארונות החדר.
חדרים מסוימים בבית כגון המטבח משופעים בסוגי ארונות רבים לצורך אכסון כלי הבישול והאוכל שברשתנו. גם המקרר הוא סוג של ארון קירור שמטרתו היא אכסון אוכל. חדר השינה מנגד מצריך לרוב אכסון כמויות גדולות של בגדים ואף של שמיכות ומצעים. בנוסף ישנם ארונות רבים שמיקומם בבית אינם קבוע, אך הם מאכסנים כמות ציוד רבה, שלעיתים רבות משמת אותנו רק לעיתים מזדמנות. רבים נוהגים למקם ארונות כאלה בחדרים פינתיים שנמצאים פחות בשימוש מאחרים. חדרי הביטחון, הממ"דים, שקיימים בביתם פרטיים רבים, מוסבים לשמש בתפקיד ארונות ומתמלאים בציוד מכל הבא ליד, בניגוד לתפקידם הביטחוני החשוב.
בעת קניית ארונות עבו כל חדר יש לבחון ראשית באופן מדוקדק את הצורך שלנו מארונות החדר. רק לאחר שביצענו תהליך זה באופן יסודי, נוכל להתחיל בתהליך קניית ארונות מוצלח. בעוד ההבדל בין ארונות מטחב לארונות בגדים עבור חדר השינה הוא ברור, שכן הצרכים של החדרים הם שונים לחלוטין, על מנת לאפיין את הצרכים שלנו מארונות של חדרים אחרים יש להשקיע יותר מאמץ.
ארונות רבים ממוקמים בחללים פנויים ברחבי הבית, במקרים כאהל יש לנסות ולהתאים בין מיקום אותם ארונות לסוג הציוד שנרצה לאכסן בהם. לדוגמא במידה וישנו מקום רב בחדרי הילדים עבור ארונות גדולים, נעדיף לאכסן בהם את כל הציוד של הילדים. כלומר בנוסף לארונות שמשמשים לאכסון צעצועים או ספרי לימוד, נוכל למצוא מקום גם לארונות אכסון גדולים, עמוקים וגבוהים עבור אכסון בגדי חורף מצעים שמיכות עבות ועוד. במקרה זה יש לעשות את האבחנה בין ארונות המשמשים לאכסון דבר משחק ואביזרי לימוד, הדורשים שליפה מידית ונוחה, לבין אותם ארונות המשמשים לאכסון כמויות גדולות יותר של ציוד שאינו חייב להיות נגיש במיוחד.
ארונות מתאימים עבור חדרים אחרים בבית, צריכים להיבחר על פי אותה טכניקה, יש לבחון את מיקום הארון המיועד ואת הציוד שיהיה לנו נוח ויעיל ביותר לאכסן בו. לפיכך עלינו לבחור את סוג הארון תוך התחשבות הן בשיקולי השטח הקיים לרשותנו והן בציוד שברצוננו לאכסן בו. במידה ונדע לאבחן בצורה טובה את צרכי האכסון שלנו ולתכנן מראש את סוג הארונות המתאים לצורך מימוש צרכים אלו, כך נדע להתאים את ארונות הבית באופן טוב יותר לחדרים בהם הם נמצאים ונגיע למצב בו ההתאמה בין ארונות הבית למרחב המחיה נעים ויעיל יותר.